top of page

Ticaret ve Şirketler Hukuku

  • Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair kuralları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

  • Ticaret Hukukuna İlişkin Genel Dava Türleri Nelerdir?

Ticari işlerden kaynaklanan her türlü alacak davaları,

Çek iptali davası,

İflas ve iflasın ertelenmesi davası,

Ticari nitelikte menfi tespit davası

Ticari nitelikte istirdat davası,

Ticari nitelikte itirazın iptali davası,

Ticari iş niteliğindeki her türlü tazminat davası,

Sigorta hukuku ilgili davalar,

Ticari nitelikte ipoteğin fekki ve ihalenin feshi davası,

Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedeniyle açılacak ticari davalar,

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları ile ilgili hükümler gereği açılacak davalar,

Rekabet yasağına ilişkin davalar,

Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar,

Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar,

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlere ilişkin davalar,

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin davalar.

Diğer ticari davalar

Şirketler Hukuku Nedir
Genel Dava Türleri
bottom of page