top of page

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku /Tazminat Davası Nedir?

 

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya diğer nedenlerden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin anlaşmazlıkları konu alır. Tazminat davaları genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davadan oluşur.

 

Maddi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle kişinin vücut bütünlüğünde oluşan zarar ve kayıplar ile kişilerin malvarlığında meydana gelen eksilmenin oluşturduğu maddi zararların giderilmesine yönelik açılan davalardır.

Devletin, yani idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle doğan zararların tazminine yönelik açılan tazminat davasına “tam yargı davası” denilmektedir. Tam yargı davasına idari yargıda vergi mahkemeleri veya idare                                                                                mahkemeleri bakmaktadır.

 

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi tazminat davası, haksız bir eylem veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünün bozulması, kişilik haklarını zedelenmesi sonucunda oluşan manevi acıların giderilmesine yönelik açılan davadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Birlikte Açılabilir Mi?

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davaları, uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılsa da, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olabilmektedir. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,        

 • Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Sözleşme ihlalinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Suç (cürüm) işlenmesinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Hatalı doktor (tıp) uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Telif haklarının ihlali nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Basın-yayın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davası.

 • Koruma tedbirlerinin (CMK m.141) hatalı uygulanması nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Tazminat Hukuku /Tazminat Davası Nedir?

 • Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya diğer nedenlerden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin anlaşmazlıkları konu alır. Tazminat davaları genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davadan oluşur.

 • Maddi Tazminat Davası Nedir?

 • Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle kişinin vücut bütünlüğünde oluşan zarar ve kayıplar ile kişilerin malvarlığında meydana gelen eksilmenin oluşturduğu maddi zararların giderilmesine yönelik açılan davalardır.

 • Devletin, yani idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle doğan zararların tazminine yönelik açılan tazminat davasına “tam yargı davası” denilmektedir. Tam yargı davasına idari yargıda vergi mahkemeleri veya idare                                                                                mahkemeleri bakmaktadır.

 • Manevi Tazminat Davası Nedir?

 • Manevi tazminat davası, haksız bir eylem veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünün bozulması, kişilik haklarını zedelenmesi sonucunda oluşan manevi acıların giderilmesine yönelik açılan davadır.

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Birlikte Açılabilir Mi?

 • Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir.

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Hangi Nedenlerle Açılabilir?

 • Maddi ve manevi tazminat davaları, uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılsa da, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olabilmektedir. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,        

 • Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Sözleşme ihlalinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Suç (cürüm) işlenmesinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Hatalı doktor (tıp) uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Telif haklarının ihlali nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Basın-yayın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davası.

 • Koruma tedbirlerinin (CMK m.141) hatalı uygulanması nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları

Tazminat Hukuku / Davası
Maddi Tazminat Davası
Manevi Tazminat Davası
bottom of page