top of page

Sözleşmeler Hukuku

  • Sözleşmeler Hukuku Nedir? Neyi Kapsar?

Sözleşme, iki ya da daha fazla tarafın hukuki bir sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarına “sözleşme” denir.  

 

Kişiler ancak hukuk düzenin çizdiği sınırlar içerisinde kalmak şartıyla, kendi aralarında, iradelerine uygun ve geçerli olacak şekilde sözleşme yapabilirler.

 

Taraflar karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarında bulunarak, şartları müzakere ederek serbestçe sözleşme yapmakta, ancak sözleşme yapıldıktan sonra bu sözleşmenin taraflar açısından bağlayıcı ve vazgeçilmez bir nitelik kazandığını ve bundan sonra tarafların müşterek rızası olmadıkça bu sözleşmeden dönülemeyeceğini kabul ederler

 

 Bu nedenle taraflar sözleşme ilişkisine girmeden önce, bu sözleşmenin kendileri için ne gibi hak ve yükümlülükler getirdiğini bilmeleri ve sözleşmeyi bu anlayış ile yapmaları büyük önem taşımaktadır.

Sözleşme Özgürlüğünün İstisnaları Nelerdir?

Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca “sözleşme özgürlüğü” esastır; ancak bu serbesti sınırsız değildir. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” 

 

Bu nedenle sözleşmenin, tarafların ne istediklerini tam olarak ortaya koyacak, ortak irade ve amaca yönelik olacak şekilde kaleme alınması, sözleşme ile ilgili ileride yaşanması muhtemel sorunların ve maliyetin en aza indirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu da önleyici, koruyucu hukuk bakımından hukuki danışmanlık hizmetinin önemini ortaya koymaktadır.Günümüzde en çok kullanılan sözleşme (anlaşma, akit, kontrat) tipleri Nelerdir?

 

Satış Sözleşmesi,

Mal Değişim Sözleşmesi,

Bağışlama Sözleşmesi,

Kira Sözleşmesi,

Ödünç Sözleşmeleri,

Hizmet Sözleşmeleri,

Eser (İstisna) Sözleşmesi,

Vekâlet Sözleşmesi,

Kredi Sözleşmesi,

Simsarlık Sözleşmesi,

Komisyon Sözleşmesi,

Saklama Sözleşmeleri,

Kefalet Sözleşmesi,

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi,

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,

Adi Ortaklık Sözleşmesi,

Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,

Cari Hesap Sözleşmesi,

Evlat Edinme Sözleşmesi,

Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,

Factoring Sözleşmesi,

Leasing Sözleşmesi,

Garanti Sözleşmesi,

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,

İbra Sözleşmesi,

Miras Sözleşmesi,

Yetki Sözleşmesi,

Tahkim Sözleşmesi,

Gizlilik Sözleşmesi,

Rekabet Yasağı Sözleşmesi,

Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi,

Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.

Nedir
İstisnalar
bottom of page