top of page

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  • Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir? Neyi Kapsar?

"Fikri Mülkiyet Hukuku", iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı,

Sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın yasal olarak korunmasını amaçlayan ve bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içeren "Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku"nu,

İcat edilen yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlayan "Patent Hukuku"nu,

Görme duyusu ile algılanan ve kişide estetik bir etki yaratan şekil, desen, renk veya bunların birleşimlerini koruyan "Endüstriyel Tasarım Hukuku"nu,

 Ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici hukuki kuralları düzenleyen "Marka Hukuku"nu

Bunların yanında "yarı iletkenlerin topoğrafyaları"nı, "alan adları"nı, "coğrafi ad ve işaretleri" ve "açıklanmamış bilgileri" kapsamaktadır.

Bununla birlikte gerek uygulamada gerekse doktrinde Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki haklar "Fikri Haklar" olarak, bunun dışında kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise "Sınai Haklar" olarak anılmaktadır.

  • Sinai Haklar Nedir? Neleri Kapsar?

  • Marka Nedir? Neyi İçerir?

Marka; Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu Madde 4)

  • Patent Nedir? Neyi Kapsar?

Patent, buluşları korumak amacıyla buluş sahibine verilen belgedir. Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olması gereklidir.

  • Faydali Model Nedir? Neyi Kapsar?

Patente konu buluşlara kıyasla daha küçük bir soruna çözüm getiren ve daha basit nitelikli buluşlara faydalı model belgesi verilir. Bu buluşların da sanayiye uygulanabilir ve yeni olması gerekliyse de burada patentte olduğu gibi tekniğin bilinen durumunun aşılması beklenmez.

  • Tasarım Nedir? Neleri Kapsar?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bu kanun (6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu Madde 56) kapsamında korunur.

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku İle İlgili Dava ve İşler Nelerdir?

Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,

Fikri ve Sınai Haklara ilişkin tecavüz ve saldırıların tespiti önlenmesine yönelik şikayet ve bunlar ile ilgili ceza davalarının takibi,

Fikri haklar ile Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarının izinsiz kullanımı ile haksız saldırılarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının takibi gibi işleri kapsamaktadır.

Nedir, neler kapar
Sinai Haklar
Marka Nedir ?
Patent Nedir
Faydalı Model nedir ?
Tasarım nedir ?
Dava ve İşler
bottom of page